Kenali Kami


PRS Sekolah Agama Menengah Bestari

Objektif penubuhan kelab ini boleh disenaraikan seperti berikut

1. Melahirkan pemimpin di kalangan generasi muda
2. Mengelakkan pelajar pelajar dari terjebak dalam benda benda yang negatif
3. Melahirkan pelajar yang berfikiran positif, kreatif dan kreatis
4. Membentuk masyarakat yang berwawasan
5. Membentuk diri menjadi seorang yang menjadi contoh teladan kepada pelajar pelajar lain.